กิจกรรมต่างๆ

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 16
วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

วันนี้อาจารย์ให้เคลียร์ที้งหมดแล้วให้ส่งปฎิทิน อาจารย์ได้นัดสอบ
ปลายภายวันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-10.30น.
และใครที่ยังไม่ได้ลิ้งค์บล็อกก็ให้ลิ้งลงของอาจารย์ให้เสร็จ
อาจารย์ปล่อยก่อนเวลาเพราะจะให้ไปเคลียร์็บล็อกเกอร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

วันนี้อาจารย์ได้แจกกระดาษA4คนละแผ่นทำแบบทดสอบความรู้
เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมในมุมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้ภาษา
อย่างมีความหมายกับเด็ก โดยมีหัวข้องดังนี้
1.การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนควรมีลักษณะอย่างไร
2.มุมที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
3.มุมบ้าน
4.มุมหมอ
5.มุมร้านค้า
6.มุมจราจร
จากนั้นพอทำแบบทดสอบเสร็จแล้วอาจารย์ก็ได้สอนต่อ
เรื่องข้อคิดสำหรับการสอนภาษา
-เริ่มจากตัวเด็กก่อน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมหรือสนใจ
-สอนแบบธรรมชาติ
-สอนอย่างมีความหมาย
-สอนจากสิ่งที่เด็กได้พบเห็น หรือมีประสบการณ์มาก่อน
-สอนให้เด็กรู้สึกสนุกและอยากเรียน
-ให้โอกาสเด็กได้ใช้ภาษา
แล้วอาจารย์ก็ให้ฟังเพลง เกาะสมุย และเขียนบรรยายความรู้สึก
ว่าฟังแล้วรู้สึึกอย่างไร เนื้อหาในเพลงนี้ได้บอกถึงเกาะสมุยว่าอย่างไร
ส่วนบรรยายกาศในห้องเรียนวันนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไร และอาจารย์ให้ทำ
แบบทดสอบก็ทำไม่ทำและไม่ค่อยรู้เรื่อง

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

1.อาจารย์ได้พูดถึงลักษณะสำคัญและกิจกรรมทางภาษาแบบองค์รวม
-จะเน้นการเข้าใจในเนื้อเรื่องมากกว่าจะท่องจำตัวหนังสือ
-การคาดคะเนโดยการเดาในขณะอ่าน เขียน และ สะกด เป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ในการเรียนรู้ภาษาธรรรมชาติ
-มีสื่อสิ่งพิมพ์ต่างวไ้ให้เด็กได้เลือกเพื่อจะไดรับประสบการณ์ทาง
ภาษาที่หลากหลาย
-ครูควรแนะวิธีการอ่านโดยจากการอ่านในกลุ่มเล็กก่อน จะใช้หนังสือ
ขนาดใหญ่และมีตัวหนังสือที่มองเห็นชัดๆ ผลัดกันอ่านออกเสียง
-แนะการอ่านอย่างมีความหมายอย่างสนุกสนานเพื่อจะให้เด็กรู้วิธี
การอ่านอย่างถูกต้อง
-เปิดโอกาสให้เด็กพูดคุย เลือกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
-ให้เด็กได้เลือกอ่านหนังสือที่ตนเองชอบได้
-ให้เด็กวาดรูปได้อย่างอิสระ
2.จุดสำคัญการส่งเสริมและพัฒนาภาษา
ขั้นของพัฒนาการในการอ่าน
ขั้นแรก - คำแรกที่เด็กอ่านเป็นคำที่มีความหมายต่อชีวิตเด็ก
ขั้นที่สอง การเขียนตัวอักษรที่ต่างกันสำหรับคำพูดแต่ละคำพูด
โดยมีลำดับและจำนวนอักษรตามที่เขาคิดว่าเหมาะสม
ขั้นที่สาม เด็กเริ่มใช้สัญลักษณ์ใกล้เคียงกับอักษรจริ
บรรยายกาศในวันนี้ รู้สึกไม่สนุกนัก อาจารย์สอนเนื้อหามากเกินไป
และรู้สึกปวดหัวมาก อากาศในห้องหนาวมากเพราะเพื่อนเปิดแอร์
เย็นจนเกินไป

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2554

วันนี้ไม่ได้เข้าเรียนเพราะว่าไม่สบายเป็นโรคประจำตัว

บันทึกการเข้าเรียนครังที่ 12

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2554

วันนี้อาจารย์ได้แจกกระดาษA4คนละแผ่นให้วาดรูปครอบครัวของตนเอง
ลงในงวงกลมจากนั้นก็ให้เพิ่มเติมครอบครัวของฝ่ายพ่อ ฝ่ายแม่ลงไปด้วย
อาจารย์ได้โจทย์ให้นักศึกษาแต่ละแถวออกมาแสดงหน้าห้อง ดังนี้
-วาดไปเล่าไป
-คำคล้องจอง
-หนูรู้สึกยังไง
-ครอบครัวของฉัน
-ฟังและปฎิบัติ
-คำตรงกันข้าม
-กระซิบต่อกัน
-วาดภาพแล้วนำมาเล่าภาพต่อกัน
-ร้องเพลง
แถวของดิฉันได้หัวข้อวาดภาพแล้วนำมาเล่าต่อกัน
อาจารย์ยังสอนเนื้อเพลงอีกซึ่งวันี้อาจารย์สอนเพลง
-เพลงสวัสดี
-เพลงชื่อของเธอ
-เพลงแปลงฟัน
บรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าจะสนุกมากกว่าทุกครั้ง เพราะว่ามีกิจกรรมใในห้องเรียน


บันทึกการเข้าเรียนครังที่ 11

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554

สำหรับวันนี้อาจารย์ได้นัดเรียนชดเชย แต่ดิฉันไม่ได้เข้าเรียน
เพราะว่าติดธุระกระทันหันจึงไม่ได้ไปเรียน

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10


วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

วันนี้อาจารย์ให้ส่งสมุดเล่มเล็ก และ ฉัน ชอบ กิน... คนที่ไม่ได้ส่งก็ให้ส่ง
ภายในวันนี้ และยังยกตัวอย่างงานของเพื่อนบางคนได้แนะนำว่าควรเขียน
ตัวหนังสือให้ชัดๆ อ่านออก ตัวหนังสือต้องมีหัวทุกตัว แต่ดิฉันไม่ได้นำมาส่ง
จึงจะนำมาส่งในอาทิตยฺต่อไป จากนั้นอาจารย์ก็ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออก
มานำเสนอปริศนาคำทาย และในเพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม
แล้วอาจารย์ก็ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวหนังสือต้องเว้นวรรคให้ชัดเจน
พอนำเสนอเสร็จครบทุกกลุ่มแล้วอาจารย์ก็มอบหมายให้แต่ละกลุ่มนำ Big Book
ไปเล่นให้เด็กสาธิตฟังภายให้อาทิตย์หน้าพร้อมถ่ายรูปและสรุปผลส่งให้อาจารย์ด้วย
จากนั้นอาจารย์ให้นักศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมส่มเสริมทักษะทางภาษาดังนี้
-โฆษณา
-ประชาสัมพันธ์
-ประกาศ
-ของรักของหวง
-เล่าเรื่องจากภาพ
-เล่าประสบการณ์
บรรยากาศในวันนี้สนุกมากเพราะว่าได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ปริศนาคำทายของกลุ่มเพื่อนๆ